Vår metod och dogm

Abû Nu´aym al-Asbahânî, författaren till boken ”Hilyat-ul-Awliyâ’”, skrev i sin dogmatiska avhandling:

”Vår metod är densamma som anammas av dem som följer Qur’ânen, Sunnah och samfundets enighet… Till deras dogm hör de bekräftade hadîtherna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om tronen och Allâhs resning över den. De betror och bekräftar dem utan föreställning, jämförelse och liknelse. De anser att Allâh är frånskild från skapelsen och att skapelsen är frånskild från Honom. Han är inte inkarnerad i den eller blandad med den. Han är upprest över Sin tron, ovanför Sin himmel, och är varken på Sin jord eller i Sin skapelse.”

Hâfidh Abû Nu´aym sade också i ”Mahadjdjat-ul-Wâthiqîn wa Madradjat-ul-Wâmiqîn”:

”De är enade om att Allâh är ovanför Sina himlar, över Sin tron som Han har rest Sig över och inte erövrat, till skillnad från vad Djahmiyyah säger som betror att Han är överallt. Deras dogm går emot det Allâh sände ned i Sin skrift:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår Min varning?”1

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”2

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”3

Han har en tron som Han har rest Sig över och en fotpall som omsluter himlarna och jorden. Han (ta´âlâ) sade:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

”Hans fotpall omsluter himlarna och jorden.”4

Hans fotpall är materiell. De sju himlarna och de sju jordarna i jämförelse med fotpallen är som en ring i vildmarken. Hans fotpall är alltså inte Hans kunskap i motsats till vad Djahmiyyah tror på. Då Domedagen infaller placerar Allâh Sin fotpall för att döma Sin skapelse, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han ska komma tillsammans med änglarna i slutna led:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”5

På Domedagen kommer Han (ta´âlâ) för att döma Sina slavar; Han förlåter de syndiga monoteister som Han vill och Han straffar dem han vill:

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء

”Han förlåter den Han vill och Han straffar den Han vill.”6

167:16-17

235:10

320:5

42:255

589:22

63:129