Var Messias vittnesbörd giltigt eller ogiltigt?

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 191-192

Evangeliet består av fyra evangelier varav två aldrig träffade Messias: Markus och Lukas. Två andra, Matteus och Johannes, både såg honom och träffade honom. Allas skildringar skils åt sinsemellan i form av adderingar och avdrag. Exempelvis sägs det att Messias sade:

”31Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. 32Men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt.”1

I ett annat sammanhang sade han däremot:

”Även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt. Jag vet varifrån jag kommer och vart jag går.”2

1Johannesevangeliet 5:31

2Johannesevangeliet 8:14