Var med Abû Bakr och ´Umar eller med skolastikerna

Abû Hanîfah (rahimahullâh) blev frågad om bredd och substans relaterade till Allâh varpå han svarade:

”Må Allâh förbanna ´Amr bin ´Ubayd1! Det var han som introducerade det ämnet för människorna.”2

al-Qurtubî sade:

”Ibn ´Aqîl sade: ”Jag är övertygad om att följeslagarna inte visste vad substans och bredd var för något. Om du vill vara bland dem så var det. Och om du anser att skolastikerna har en bättre metodik än Abû Bakrs och ´Umars metodik så är ditt anseende riktigt dåligt.”3

2Sharh al-Fiqh al-Akbar, sid. 57

3al-Mufhim (6/690).