Var Mâriyah al-Qibtiyyah profetens hustru?

Fråga: Anses Mâriyah al-Qibtiyyah som Cyrus av Alexandria gav i present till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och som födde honom Ibrâhîm vara en av hans hustrur och de troendes mödrar?

Svar: Mâriyah al-Qibtiyyah som Cyrus av Alexandria gav i present till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anses inte vara hans hustru eller de troendes moder. Hon var Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slavinna. Hon födde honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Ibrâhîm och därmed var hon en slavinna som fått barn med sin ägare, Umm-ul-Walad.