Var magikerna de första troende?

publicerad
15.09.2010

Allâh (´azza wa djall) sade om magikerna på Mûsâs tid:

”Vi hoppas att få Hans förlåtelse för våra synder, då vi är de första troende.”1

Imâm Ibn-ul-Djawzî (rahimahullâh) sade:

”Då vi är de första troende” – Som tror på Mûsâs mirakel just nu.”2

Imâm Abûl-Hayyân al-Andalusî (rahimahullâh) sade:

”Då vi är de första troende” – Det vill säga de första troende bland kopterna eller de första troende som befann sig på plats just då.”3

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr (rahimahullâh) sade:

”Vi hoppas att få Hans förlåtelse för våra synder… –  På grund av synderna och den magi vi tvingades till.

”Då vi är de första troende” – Eftersom vi är de första kopterna som tror.”4

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (rahimahullâh) sade:

”Då vi är de första troende” – Det vill säga de första troende av Faraos folk efter att miraklen har blivit tydliga.”5

1 26:51

2 Zâd-ul-Masîr (3/339).

3 al-Bahr al-Muhît (7/22).

4 Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/443).

5 Fath-ul-Qadîr (4/144).