Var ligger paradiset?

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى

”Ja, han såg honom ännu en gång vid lotusträdet vid den yttersta gränsen, intill vilans lustgård.” [1]

Det har bekräftats att detta lotusträd ligger ovanför himlen. Det har fått det namnet för att allt som stiger ned från Allâh upphör där på samma sätt som allt som stiger upp till Allâh upphör där. Han (ta´âlâ) sade:

وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

”I himlen finns ert uppehälle och där finns det ni har blivit lovade.”[2]

Ibn Abî Nudjayh berättade att Mudjâhid sade:

”Det där är paradiset.”

Detta har människorna hört från honom. Ibn-ul-Mundhir, och andra, har berättat i sin Tafsîr att Mudjâhid hade sagt:

”Det där är paradiset och helvetet.”

Detta kräver dock en förklaring. Helvetet är längst ned och inte ovanför himlen. Ibn Abî Nadjîh har rapporterat liknande betydelse från honom. Detsamma har Abû Sâlih rapporterat från Ibn ´Abbâs, ty allt gott och ont stiger ned från himlen. Baserat på detta är dess betydelse att vägarna till paradiset respektive
helvetet kommer från Allâh ovanför himlen.

´Abdullâh bin Salâm sade:

”Allâhs ädlaste skapelse är Abûl-Qâsim (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och paradiset är ovanför himlen.”

Rapporterad av Abû Nu´aym.

Dessutom rapporterade han att Ibn ´Abbâs sade:

”Paradiset ligger ovanför den sjunde himlen. Allâh kommer att få den att vara där Han vill på Domedagen. Helvetet är på den sjunde jorden.”

Ibn Manda rapporterade att ´Abdullâh bin Mas´ûd sade:

”Paradiset är i fjärde himlen. Allâh kommer att få den att vara där Han vill på Domedagen. Helvetet är på den sjunde jorden. Allâh kommer att få den att vara där Han vill på Domedagen.”

Mudjâhid sade:

”Jag frågade Ibn ´Abbâs var paradiset låg. Han sade: ”Ovanför de sju himlarna.” Då frågade jag honom var helvetet låg. Han sade: ”Under de sju haven.”

Rapporterat av Ibn Manda.

Det har bekräftats i al-Bukhârî och Muslim att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Paradiset består av hundra nivåer. Mellan varje nivå finns ett mellanrum som motsvarar avståndet mellan himlen och jorden.”

Detta bevisar att det är högt upp i höjden – och Allâh vet bättre.

Denna hadîth har två formuleringar. Den andra är:

”Paradiset består av hundra nivåer. Mellan varje nivå finns ett mellanrum som motsvarar avståndet mellan himlen och jorden. Allâh har förberett dem för dem som strider för Hans sak.”

Vår Shaykh anser denna formulering vara starkare. Han nekar inte att paradisets nivåer kan vara flera än hundra stycken. Exempel på liknande fråga, är hadîthen (i betydelse):

”Allâh har sannerligen nittionio Namn. Den som räknar upp dem, träder in i paradiset.”

Det vill säga till Hans Namn hör detta antal.

Vad som tyder på att denna teori är korrekt, är att vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besitter den högsta nivån i paradiset. Det finns ingen nivå ovanför hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dessa hundra nivåer är alltså till dem som stred för Allâhs sak.

Dessutom är paradiset kupolaktigt. Dess högsta, vidaste och mellersta del är Firdaws och dess tak är Tronen (´Arsh). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i den autentiska hadîthen (i betydelse):

”Om ni ber till Allâh, skall ni be om Firdaws som är paradisets bästa och högsta [del]. Ovanför den (fawqah) finns den Nåderikes Tron och därifrån rinner paradisets floder.”

Vår Shaykh Abûl-Hadjdjâdj al-Mizzî sade:

”Den korrekta rapporteringen är den vari det står ”fawquh” med ”u” efter q:et. I detta fall blir det ett substantiv (Ism) i stället för ett adverb (Dharf). Sålunda blir betydelsen att den Nåderikes tron är dess tak.”


[1] 53:13-15.

[2] 51:22.