Var lärd

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 301-302

Jag påminner bröderna att religionen inte kan stå utan kunskap och att samfundets bortkommelse hänger ihop med bortkommen kunskap. Samfundet är stabilt med kunskap, och det avviker på grund av avsaknad kunskap och brist på lärde. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) uppmanar till kunskap och hyllar de lärde och klargör deras position. Han nämnde de lärdes vittnesbörd tillsammans med Sitt och Sina änglars vittnesbörder. Bara det bevisar kunskapens och de lärdes status.

De lärde åsyftar de som har kunskap om Qur’ânen och Sunnah och efterlever deras budskap. Stackars den som vet men inte lever som han lär. Till bevisen i sakfrågan hör Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) ord:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

”Då skall Allâh upphöja dem bland er som är troende och dem som har fått kunskap, till högre rang.1

Allâh upphöjer människor till följd av deras kunskap och tro. Allâh har nivåer i paradiset. Den lärde är ju bättre än kämpen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tror på Allâh och Hans sändebud, ber och fastar Ramadhân tör Allâh föra in i paradiset, oavsett om han kämpar för Allâhs sak eller blir kvar i sin födelseort.” De sade: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte ge människorna det glada budskapet?” Han svarade: ”I paradiset finns 100 nivåer som Allâh har förberett för kämparna för Allâhs sak. Avståndet mellan två nivåer är som avståndet mellan himlen och jorden. Om ni tillber Allâh så be Honom om Firdaws som är det bästa och högsta av paradiset. Ovanför det är den Nåderikes tro och därifrån springer paradisets floder.”2

Trots det har Allâh än bättre och högre nivåer för de lärde. Förstå detta och måna om att vara handlande lärde som förtjänar Allâhs höga nivåer. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

Säg: ”Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men bara de som har förstånd tänker igenom.”3

Skillnaden är alltså stor mellan den lärde och den olärde. De kan inte jämföras. Varför inte det? Därför att den lärde har kunskap om Allâhs namn och egenskaper, väldighet och majestät, Hans rätt mot skapelsen, och efterlever den kunskapen. Därtill har han kunskap om människornas rättigheter, det lovliga och det olovliga, korrekta dogmer och inkorrekta dogmer, påbjuder rätt och förbjuder orätt. Allt det är ett sätt att efterleva sin kunskap. Skillnaden mellan de handlande lärde och ignoranter är alltså kolossal.

158:11

2al-Bukhârî (2790).

339:9