Vår kunskap och Salafs kunskap

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 466-467

Fråga: Allâh har begåvat oss studenter och religiösa med en mycket större vetenskaplig potential än våra förfäder. Det till trots ser vi att vår kunskap är mycket mindre än deras. Vad beror det på?

Svar: Självklart varierar deras kunskapsnivå från våran. Ibn-ul-Mubârak brukade säga i samband med att Salafs karaktärer kom på tal:

Nämn inte oss med dem

den friske går inte som den haltande

Förmodligen – och Allâh vet bättre – beror skillnaden på avsikten. Visserligen har ni – om Allâh vill – bra avsikter, men förr i världen hade de än bättre avsikter. En annan orsak är att de hungrade mer efter praktik. Kunskap växer och renas med praktik. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Frukta Allâh, som är er lärare. Allâh har kunskap om allt.”1

Tvivelsutan uppnådde Salaf det de uppnådde tack vare två anledningar:

1 – Deras avsikt var bättre.

2 – De efterlevde sin kunskap. De praktiserade sin kunskap. Kunskapen var synbar på deras handlingar, uppföranden och anskaffningar. Skulle de glömma något, kom de på sig i samband med handlingar och kompenserade sina brister. Deras kunskap ledde dem till det. En person som inte efterlever sin kunskap kommer att ha en defekt kunskap. Poeten sade:

Den ökar ju mer du spenderar av den

och den sjunker om du håller tag i den hårt

Vad ökar ju mer du spenderar av den? Kunskap. Ju mer kunskap du spenderar desto mer ökar den, till skillnad från pengar; ju mer pengar du spenderar desto mindre har du. Salaf uppnådde naturligtvis sina anskaffningar till följd av ärlig avsikt och god handling.

12:282