Vår kontrovers med al-Ikhwân al-Muslimûn

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 105-106

Vår kontrovers med al-Ikhwân al-Muslimûn är inte alls av samma slag som den kontrovers som fanns mellan Ahmad och ash-Shâfi´î, eller ash-Shâfi´î och Mâlik. Vår kontrovers med dem är inte som kontroversen om man ska uttala Allâhs namn högt innan al-Fâtihah eller inte, om man får äta kött som inte är slaktat i Allâhs namn eller inte, om tvagningen som inte inleds i Allâhs namn är giltig eller inte. Vår kontrovers med dem är relaterad till dogmer. Även om den andra kontroversen inte heller är någon bagatell, så är den åtminstone en olikartad kontrovers relaterad till dyrkan, som att läsa Tashahhûd på olika sätt, hylla profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Tashahhud på olika sätt och annan olikartad förståelse. Sådant fanns även på följeslagarnas tid. Däremot fördömde både profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagarna oförenliga kontroverser. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besökte en sjuk man och sade:

لا بَأْسَ، طَهُورٌ إنْ شاءَ اللَّهُ

Ingen fara. Det är – om Allâh vill – renande.”

Mannen sade: ”Inte alls. Det är en brinnande feber i en ålderstigen gamling som är på väg till gravarna.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Då får det vara så.”1

Salamah bin Akwa´ sade:

En man i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvaro åt med sin vänstra hand varvid han sade: ”Ät med din högra hand.” Han sade: ”Jag kan inte.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Må du aldrig kunna.” Det enda som hindrade honom var högmod. Därefter kunde han aldrig mer ta upp handen till sin mun.”2

Oförenliga kontroverser fördömdes alltså av såväl profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som följeslagarna.

1al-Bukhârî (5662).

2Muslim (2021).