Var kommer Salafiyyah från?

Shaykh ´Ubayd al-Jâbirî (hafidhahullâh)
(Frågor och svar gällande Manhaj Dhûl-Qa´dah 1417H)

Till att börja med, må Allâh välsigna er, alla sorters Da´wah,
alla de nya grupper som har dykt upp på sista tiden: alla dessa nya grupper
som har kommit på sista tiden är grundade på vilseledning. Alla hämtar
de sina grunder i sina grundares troslära (´Aqîdah) och metodik (Manhaj).
Så al-Ikhwân-ul-Muslimîn har sina grunder framlagda av Muhammad Ilyâs
al-Kandâl; Surûriyyah, som också kallas för Qutbiyyah, är en del från
al-Ikhwân-ul-Muslimîn, men de följer egyptiern Sayyid Qutb’s tankesätt,
han som skrev ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” och andra – därför gör de Takfîr;
vilket betyder att mannen bär fanan för Takfîr i dessa dagar. Och Jam´iyyah
Ihy⒠Turâth är vilselett. Folk luras av dem: de trycker vissa böcker
av Salaf, samtidigt som de trycker de vilseleddas böcker, som t ex Sayyid
Qutb’s…detta är alltså en grupp som spelar ett spel med två ansikten och
som tar två olika skepnader. Detta är en strategi de använder för att
samla ihop folk.

O mina söner! Jamâ´at-us-Salafiyyah grundades inte av någon.
Den grundades inte av Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb i Najd, inte av Ibn-ul-Qayyim
eller av Ibn Taymiyyah som levde innan honom. Och inte heller av Ahmad
bin Hanbal, ash-Shâfi´î, Mâlik eller Abû Hanîfah. Och inte heller Sahâbah
eller av Tâbi´ûn och de som kom efter dem och inte heller av Muhammad
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Utan den är från Allâh. as-Salafiyyah
är religionen i dess rena tillstånd, den rena religionen som inte tar
sina grunder förutom från Boken, Sunnah och Salaf-us-Sâlih’s Ijmâ´: Sahâbah,
Tâbi´ûn’s Imâmer och de som kom efter dem, såsom de fyra Imâmerna, al-´Awzâ’î,
de två Sufyân, de två Hammâd och andra. Så det som jag först råder er
med, O mina söner, är Kunskap!