Vår klara lära

Fråga: Hur avvisas den som säger att handlingar utgör endast ett villkor för en fullkomlig tro?

Svar: Det är bara myter. Vi bryr oss inte om dem. Vi är skyldiga att hålla fast vid Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära:

”Tron består av tungans tal, hjärtats lära och kroppsdelarnas handlingar, den stiger med lydnad och sjunker med olydnad.”

Vill ni ha något klarare än så? Det är klart och tydligt. Ingen har något att säga till om. Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära i alla generationer. Vad beträffar Murdji’ahs läror, så bryr vi oss inte om dem.