Var inte tysta om Sûfiyyah

Fråga: De flesta lärde i vårt land är Sûfiyyah. De tillåter besök hos moskéer som rymmer gravar och bön vid dem. När de blir frågade ifall det är tillåtet att be al-Husayn och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om hjälp, säger de ja och att det är ett föreskrivet medel. Hur avvisas det och vad är domen för vad de säger?

Svar: Det är falskt. Det är inte alls ett föreskrivet medel utan en förbjuden falskhet. Klargör som sagt för dem med kloka och goda ord och framlagda argument på ett måttfullt och försynt sätt. Var inte tysta.