Var inte mjuka i era tal med främmande män

Publicerad: 2010-06-21
Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/631)

 

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Profetens hustrur! Ni skiljer er från alla andra kvinnor, om ni fruktar Allâh. Var inte mjuka och tillmötesgående i ert tal så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär, men använd ett artigt och vänligt språk som sig bör.”1

Detta är uppföranden som Allâh (ta´âlâ) beordrar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur. Detsamma gäller samfundets kvinnor. Han (ta´âlâ) sade när Han tilltalade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur att de inte är som andra kvinnor i fall de är gudfruktiga och att ingen kommer då att kunna uppnå samma förträfflighet och grad som dem. Därefter säger Allâh (´azza wa djall): “Var inte mjuka och tillmötesgående i ert tal…” as-Suddî och andra sade:

“Det vill säga att de inte skall vara milda i sina tal när de talar med männen.”

Därför sade Allâh: “…så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär…” Det vill säga ett förstört hjärta.

“…men använd ett artigt och vänligt språk som sig bör.“ Ibn Zayd sade:

“Det vill säga fint, vackert och korrekt tal.”

Det betyder att kvinnan inte skall tala med främmande män såsom hon talar med sin man.

1 33:32