Var inte för hård

Fråga: Jag bor utomlands. Via kompass har jag försäkrat mig om att böneriktningen i moskén i min hemstad är 15-20 grader fel. Jag har underrättat de ansvariga som bara har ignorerat mig. För tillfället ber jag med imamen.

Svar: Var inte för hård. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allt mellan öst och väst är böneriktning.”1

Liten avvikelse skadar inte. Ka´bah får däremot inte vara bakom dig eller till höger eller till vänster om dig.

1al-Albânî sade:

”at-Tirmidhî och al-Hâkim och de har autentiserat den. Jag har nämnt den i ”Irwâ’-ul-Ghalîl fî Takhrîdj Ahâdîth Manâr-is-Sabîl” (292) och Allâh har underlättat dess utgåva.” (Sifatu Salât-in-Nabî, sid. 77)