Var inte de första som hädar

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/113-114)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

”Tro på vad Jag har uppenbarat med bekräftelse av det ni har och gå inte i spetsen för dem som hädar det. Sälj inte Mina budskap för en ynklig slant. Och frukta Mig!”1

Abûl-´Âliyah (rahimahullâh) sade:

”Det vill säga att ni, Bokens folk, tror på vad Jag har uppenbarat med bekräftelse av det ni har. Ty Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämndes i Tora och Evangeliet.”

Liknande har rapporterats från Mudjâhid, ar-Rabî´ bin Anas och Qatâdah.

وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ

”… och gå inte i spetsen för dem som hädar det.”

Det vill säga var inte den första grupp som hädar det, sade vissa uttolkare. Ibn ´Abbâs sade:

”Gå inte i spetsen för dem som hädar det då ni har tillgång till kunskap till skillnad från andra.”

Abûl-´Âliyah sade:

”Var inte de första som hädar Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det vill säga de första från er folkgrupp, Bokens folk, efter att ni har hört talas om hans uppkomst.”

Detsamma sade al-Hasan, as-Suddî och ar-Rabî´ bin Anas. Ibn Djarîr ansåg att pronomenet (بِهِ) refererar till Qur’ânen. Båda åsikterna är korrekta eftersom de är sammanhängande; den som hädar Qur’ânen hädar Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och den som hädar Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hädar Qur’ânen. Vad beträffar Allâhs ord:

وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ

”… och gå inte i spetsen för dem som hädar det.”

så åsyftar de israeliterna. Qurayshs hedningar och andra araber hade redan hädat. Madînahs judar var de första israeliterna som tilltalades av Qur’ânen varför de vid eventuell hädelse skulle vara de första inom sin folkgrupp som hädade Qur’ânen.

12:41