Var inte bekväm med Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Kan man förstå från Ibn-ul-Qayyims (rahimahullâh) ord:

”Det är en sjukdom att umgås, ett gift att leva och en undergång att sitta med en person som har ett sådant hjärta.”

att Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´a och stora syndare skall bojkottas?

Svar: Tvivelsutan. Tvivelsutan. Från dem förstår man att du skall undvika dem. Bojkotta betyder att lämna. Du skall alltså lämna dem och hålla dem på avstånd. Var inte bekväm med dem. Det är okej att ha en tillåten handel med dem och utbyta världsliga privilegier. Det är okej. Men var inte bekväm med dem. Sök inte deras närhet. Sitt inte med dem. Håll dem på avstånd.