Vår Herre är ovanför himlen

´Îsâ bin ´Alî underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad al-Baghawî underrättade oss: ´Alî bin Muslim underrättade oss: Sayyâr berättade för oss: Dja´far bin Sulaymân berättade för oss: Thâbit berättade för oss:

Dâwûd brukade stå länge och be om nätterna, gå ned i Rukû´, lyfta på huvudet och säga: ”Du som är ovanför himlen! Jag lyfter upp mitt huvud mot Dig! Slavarna tittar mot sina herrar, Du som lever ovanför himlen!”

Muhammad bin al-Husayn bin Ya´qûb underrättade oss: Da´ladj bin Ahmad underrättade oss: Ahmad bin ´Alî al-Abâr berättade för oss: Muhammad bin Mansûr at-Tûsî berättade för oss: Nûh bin Maymûn berättade för oss: Bukayr bin Ma´rûf berättade för oss, från Muqâtil bin Hayyân som sade om Hans (ta´âlâ) ord:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

”Har du inte klart för dig att Allâh känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär? När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”1

”Han (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och Hans kunskap är med dem.”

Ahmad bin ´Ubayd underrättade oss: Muhammad bin al-Husayn underrättade oss: Ahmad bin Abî Khaythamah underrättade oss: Hârûn bin Ma´rûf berättade för oss: Dhamrah bin Sadaqah berättade för oss: Jag hörde at-Taymî säga:

”Om jag får frågan var Allâh är, säger jag att Han är ovanför himlen. Om han frågar mig var Hans tron var innan himlen, säger jag att den var ovanför vattnet. Om han frågar mig var Hans tron var innan vattnet, säger jag att jag inte vet.”

Ahmad bin ´Ubayd underrättade oss: Muhammad bin al-Husayn underrättade oss: Ahmad bin Zuhayr berättade för oss: Yahyâ bin Ma´în berättade för oss: ´Alî bin al-Husayn bin Shaqîq berättade för oss, från ´Abdullâh bin Mûsâ adh-Dhabbî, från Ma´dân som sade:

”Jag frågade Sufyân ath-Thawrî om Hans ord:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

”Han är med er, var ni än befinner er.”2

varvid han svarade:

”Det vill säga Hans kunskap.”

Muhammad bin ´Abdillâh bin al-Hadjdjâdj underrättade oss: Ahmad bin al-Husayn underrättade oss: ´Abdullâh bin Ahmad berättade för oss: Min fader berättade för mig: Suraydj bin an-Nu´mân berättade för oss: ´Abdullâh bin Nâfi´ sade:

”Allâhs kungarike är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt. Inget undkommer den.”

Yûsuf bin Mûsâ al-Baghdâdî rapporterade att det sades till Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal:

”Allâh (´azza wa djall) är ovanför den sjunde himlen, ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse medan Hans förmåga och kunskap är överallt?” Han svarade: ”Ja, Han är ovanför tronen medan ingenting undkommer Hans kunskap.”

Hanbal berättade att han blev frågad om:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

”Han är med er, var ni än befinner er.”

och:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

”Har du inte klart för dig att Allâh känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär? När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”

varvid han svarade:

”Det vill säga Hans kunskap. Han känner det dolda och det uppenbara. Hans kunskap omfattar allting och vår Herre är ovanför himlen, utan begränsning eller beskrivning. Hans fotpall omsluter himlarna och jorden med Hans kunskap.”

Muhammad bin Dja´far blev frågad om Allâhs (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

och sade:

”Den som hävdar att Allâh reste Sig över tronen liksom en skapelse reser sig över en skapelse, har hädat. Den som tror att Allâh reste Sig över tronen liksom Skaparen reser sig över en skapelse, är troende. I den här sakfrågan räcker det att säga att Allâh har rest Sig över tronen utan föreställning.”

158:7

257:4