Vår förståelse av islam

23 – Om någon säger till oss: “Ni har nu fördömt Mu´tazilah, Qadariyyah, Djahmiyyah, Harûriyyah, Râfidhah och Murdji’ah. Kan ni nu tala om för oss vilken troslära och förståelse ni har?” svarar vi på följande sätt:

24 – Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och imamerna i Hadîth. Vi håller fast vid det. Vi säger det som sades av Abû ´Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal – må Allâh upplysa hans ansikte, lyfta honom i grader och belöna honom rikligt – och vi lämnar det som motsatte sig honom. Han är den förträfflige imamen och den fullbordade ledaren som Allâh visade sanningen med efter att villfarelsen hade dykt upp. Med honom klargjorde Han vägen och krossade innovatörernas innovationer, de vilsnas vilseledning och tvivlarnas tvivel. Må Allâh benåda honom och resten av de muslimska imamerna.