Var följeslagarnas inbördeskrig pga. makt och kalifat?

Fråga: En kallare i vårt land påstår att följeslagarna krigade mot varandra på grund av makt och kalifat…

Svar: Han är vilsen och vilseledande. Han kritiserar följeslagarna. Det är inte tillåtet att gå in i följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) angelägenheter. Beträffande det som hände mellan dem, så gjorde de antingen Idjtihâd och belönades eller också felaktig Idjtihâd som de förläts för. Må Allâh vara nöjd med dem.