Var diskret och ligg lågt

al-Marrûdhî sade:

Jag hörde Abû ´Abdillâh nämna de frommas karaktärer och säga: ”Jag hoppas att Allâh inte hatar oss. Hur skall vi jämföra oss med de människorna?”

al-Abbâs sade:

Jag hörde en man säga till Ahmad bin Hanbal: ”Jag har svurit men vet inte om vad.” Han sade: ”Om du ändå visste så att jag också kunde veta.”

Fath bin Nûh sade: Jag hörde Ahmad bin Hanbal säga:

Jag önskar något som inte kan uppnås; jag önskar att jag vore på en folktom plats.”

al-Maymûnî sade: Ahmad sade:

Ensamhet är det skönaste som finns för mitt hjärta.”

al-Marrûdhî sade: Ahmad sade till mig:

Säg till ´Abdul-Wahhâb: ”Var diskret.” Jag har prövats med popularitet.”

Muhammad bin al-Hasan bin Hârûn sade:

Jag såg hur Abû ´Abdillâh hatade att någon följer efter honom.”

Att föredra diskretion, ödmjukhet och mycken rädsla kännetecknar gudsfruktan och framgång.