Var de profeter?

´Allâmah ´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî (d. 1415)

Fatâwâ wa Rasâ’il (1/167-168)

Fråga: Var al-Khadhir, Luqmân och Dhûl-Qarnayn profeter?

Svar: al-Khadhir var profet eftersom det konkretiseras i Qur’ânen:

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي

Ingenting av detta har jag gjort av egen drift.”1

Ibn ´Âshir sade:

Enligt den övervägande åsikten var

varken Luqmân eller Alexander profeter – utan helgon

Enligt den korrekta åsikten var Alexander dock inte Dhûl-Qarnayn.

118:82