Var är människorna på Dagen då jorden förvandlas till en annan jord?

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad i samband med Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ

”Den Dag då jorden förvandlas till en annan jord och himlarna.”1

”Var är människorna då?” Då svarade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”På Vägen.”2

Ibn ´Abbâs sade:

“Vet ni hur brett helvetet är?” De sade: “Nej.” Han sade: “´Â’ishah berättade för mig att hon hade frågat Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Allâhs ord “På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand”3: “Var kommer människorna att vara då?” Han sade: “På en bro ovanför helvetet.””4

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god, autentisk och främmande från detta håll.”

Dessa hadîther bevisar att himlarna och jorden kommer att ändras och försvinna och att Allâh kommer att skapa en ny jord. Människorna kommer att vara på denna jord efter att ha varit på Bron, det vill säga Vägen. Det är alltså inte såsom många människor har sagt, nämligen att jordens egenskaper kommer att ändras och bli helt platt.

Ibn Mas´ûd och Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhum) sade:

”Jorden kommer att förvandlas till en vit jord som silver. Aldrig någonsin har förbjudet blod spillts  på den och aldrig någonsin har en synd gjorts på den.”5

´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jorden blir till silver och himlen till guld.”6

Abû Dja´far Muhammad bin ´Alî sade:

”Jorden kommer att bli till ett bröd som människorna kommer att äta av på Domedagen.”

Sa´îd bin Djubayr och Muhammad bin Ka´b sade:

”Jorden kommer att bli till ett vitt bröd som den troende kommer att ta av under sina fötter och äta det.”

Angående himlens förvandling, så har det sagts att det betyder att solen och månen kommer att lindas in i ett mörker och att stjärnorna faller. Detta har Ibn ´Abbâs sagt7.

Det har sagts att dess tillstånd ändras och att den ibland är som smält koppar och ibland som nygarvat läder. Detta nämnde8 Ibn-ul-Anbârî.

Ka´b sade:

”Himlen blir till rök och haven blir till eldar.”9

Det har också sagts att det betyder att de kommer att vikas.

1 14:48

2 Muslim (2791) och Ibn Mâdjah (3452).

3 39:67

4 at-Tirmidhî (3241).

5 Djâmi´-ul-Bayân (13/250) av at-Tabarî.

6 Nämnt av al-Mardâwî i hans Tafsîr (3/144).

7 Nämnt av al-Mardâwî i hans Tafsîr (3/144).

8 Nämnt av al-Mardâwî i hans Tafsîr (3/144).

9 Nämnt av al-Mardâwî i hans Tafsîr (3/144).