Var är kärleken?

Fråga: I sociala medier finns ett meddelande som säger att vi firar sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag för att visa glädje för honom, vilket fordras i såväl Qur’ânen som i Sunnah samt att dess dom nämns inte däri. Hur avvisas det?

Svar: Det är falskt sagt. Denne sprider innovationer med det falska talet. Det är inte tillåtet. Vi älskar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mer än oss själva, våra föräldrar, våra barn och alla andra människor. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er tror förrän han älskar mig mer än sin son, sin fader och alla andra människor.”

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag svär vid Allâh att jag älskar dig mer än allting annat frånsett mig själv”, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är, inte förrän du älskar mig mer än dig själv.” Då sade ´Umar (radhiya Allâhu ´anh): ”Numer älskar jag dig mer än mig själv.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Nu, ´Umar.”1

Efter kärleken till Allâh (´azza wa djall) är vi alltså ålagda att älska sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi skall dock inte praktisera innovationer och säga att de visar vår kärlek till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Sändebudet hatar den innovationen. Hur kan vi trotsa honom? Sändebudet förbjöd oss innovationer. Hur kan vi trotsa honom och säga att vi älskar honom? Älskar du honom medan du trotsar honom? Var är kärleken då?

1al-Bukhârî (6632).