Var är gravdyrkarnas förstånd?

Awliyâ’ och de rättfärdiga är svaga slavar. De kan inte skada eller gagna sig själva, än mindre andra. De är döda. Deras handlingar har upphört. De behöver någon som ber för dem och ber om förlåtelse för dem. De är i behov av det. De klarar inte av att göra något. Det som de brukade förmå i detta liv har upphört. Numera kan de inte göra något. Men var är förståndet? Var är begreppet? Var är tron?