Var är gårdagens njutning?

Käre son! Håll fast vid din kunskap – må Allâh skänka dig framgång – att människan har endast särskilts med intellektet för att handla utmed det. Lär dig med bevis att du är en skapelse som är ansvarig för sina handlingar och att du har skyldigheter att uppfylla och att två änglar skriver ned dina ord och blickar och att den levandes andetag går mot sitt slut och att tiden i det här livet är kort och att vistelsen i graven är lång och att straffet för att gett efter lusten är strängt.

Var är gårdagens njutning? Den har försvunnit och kvar är ångesten.

Var är jagets drift? Hur många huvuden har den inte sänkt? Hur många har den inte fått att gå fel? Ingen är lycklig så länge han inte motstrider sin lust. Ingen är olycklig så länge han inte låter det världsliga gå före.

Dra därför lärdom från kungarna och de fromma som levde förr. Var är de förstas njutning? Var är de andras möda? För de lydiga kvarstår en enorm belöning och ett fint rykte. För syndarna kvarstår ett dåligt rykte och ett strängt straff. Det är som om den hungrige aldrig blev hungrig. Det är som om den törstige aldrig blev törstig.

Latheten i förhållande till goda handlingar är en dålig vän. Kärleken till bekvämligheten medför en ånger som växer sig större än alla njutningar. Var därför uppmärksammad och trötta ut dig själv.