Var är frukterna från al-Ikhwân al-Muslimûn?

En kallare säger:

”Vi samlar människorna, Salafiyyûn, Ikhwâniyyûn och andra. Vi vill inte splittra ungdomarna.”

Välsignelsen kommer endast från Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Ser du inte hur länge al-Ikhwân al-Muslimûn har haft sitt kall? De har funnits i nästan sextio år. Var är resultatet? Jag tycker om Shaykh al-Albânîs (rahimahullâh) exempel på al-Ikhwân al-Muslimûns kall när han säger att de trampar vatten och står på samma ställe. Det stämmer att de trampar vatten.

Det handlar om världsliga intressen. Det räcker för al-Ikhwân al-Muslimûn det som de tar från USA, Qatar, Saudiarabien, Kuwait och andra länder.