Var är frukterna av Hizbiyyah?

Vi råder alla våra bröder i Indonesien att kalla till Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) religion, handla uppriktigt för Allâhs (´azza wa djall) sak, lägga ned stor vikt vid studier och undervisning och kalla till Allâhs religion. Pengarna som organisationen Ihyâ’ at-Turâth bidrar med kommer att försvinna. De går till affärsmän och säger att de har skolor, institut, faderlösa barn och det ena och det andra. Var är frukterna då?

Ihyâ’ at-Turâth har funnits en längre tid nu. ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliqs kall har funnits alltsedan vi var i al-Madînah, uppemot 26 eller 27 år. Var är frukterna? Jag utmanar ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq att hämta en student som bara har studerat hos honom och har en sensationell kunskap. Likaså utmanar jag Surûriyyah som bara har studerat hos Muhammad Surûr och har en sensationell kunskap. Allâh kommer att hämnas på dem så länge de ger sig på Ahl-us-Sunnah.