Var är Fawzî?

Fawzî al-Asharrî lever bland Râfidhah och Sûfiyyah. Under hela hans livstid fram till skrivande stund har ingen sett eller hört att han har en ädel Sunnî-ställning varifrån han stödjer Sunnah och krossar innovationer och villfarelser. Är han på det viset eftersom han är med dem mot Ahl-us-Sunnah eller är han feg och rädd?

Den enda mödan vi ser komma från honom är den som han lägger ned mot Ahl-us-Sunnah med hjälp av lögn, okunnighet och förvrängning. Han har skrivit fyra böcker benämnda ”ar-Ru´ûd as-Sawâ´iqiyyah”, ”al-Burkân”, ”al-Qâsimah al-Khafidhah” och ”al-Furqân” och alla är en lögnaktig och bedräglig krigföring mot Rabî´ och hans bröder från Ahl-us-Sunnah.

Vi ser ingen annan aktivitet än den han har för att motarbeta hadîther i Muslims ”as-Sahîh” däribland den om fastan på ´Arafah-dagen och den om medlingen. Han har skrivit två böcker om det. Han sprider rykten om Imâm Muslims ”as-Sahîh” och anklagar den för att vara full av avvikande –شاذ – hadîther.

Var är du jämfört med Ahl-us-Sunnahs lärda som klargör Râfidhahs avvikelse varav en av dem är Muhammad Mâlullâh al-Bahraynî (rahimahullâh) som lade en väldigt stor vikt vid att klargöra Râfidhahs villfarelse och vidrighet.

Var är du jämfört med Ahl-us-Sunnahs avvisningar av Sûfiyyah och gravdyrkare?

Var är du jämfört med böckerna som försvarar Muslims ”as-Sahîh” och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah överlag mot orientalisternas och deras marionetters lögner och anklagelser mot den?

Var är dina avvisningar av Haddâdiyyah som bekrigar Ahl-us-Sunnah i Ahl-us-Sunnahs namn? Hur skall du bekriga dem när du är en av dess ledare och väktare?

Var är du i förhållande till de riktiga Murdji’ah som du använder dig av för att bekriga Ahl-us-Sunnah som du ljuger om och riktar falska anklagelser mot?

Var är du, din Khalafî, som vänder sann kamp mot de vilsna ryggen, i förhållande till de svunna och nutida Khawâridj?

Må de fega bedragarna inte leva!