Var är det bättre att stå bakom imamen?

Fråga: Är det bättre att stå bakom imamen till vänster om honom och nära honom eller bakom honom till höger om honom och längre bort från honom?

Svar: Det är bättre att stå till vänster om honom och nära honom. I detta fall hör och ser han imamen. Den som är långt bort från honom hör inte honom och kanske inte ens ser eller hör honom om han inte har mikrofon. Att dyrkan utförs på bästa möjliga sätt är bättre än att utföra den på den förträffligaste platsen.