Var är det bäst för kvinnan att be Tarâwîh?

Fråga: Var är det bäst för kvinnan att be Tarâwîh?

Svar: Det är bäst att hon ber därhemma utefter sin förmåga. Och om hon befarar att bli för sysselsatt med barnen eller trött (ensamma människor kan bli trötta och lata till skillnad från när de är med andra) eller har en make som inte lägger någon vikt vid nattbönen i Ramadhân, är det harmlöst för henne att gå till moskén eller be hemma hos någon annan kvinna. Annars är det bäst att hon ber hemma, antingen ensam eller också med andra kvinnor i hemmet.

Skulle maken förbjuda henne att be Tarâwîh i moskén, gäller hadîthen:

”Hindra inte Allâhs slavinnor från Allâhs moskéer. Deras hem är dock bättre för dem.”1

Hon ska inte gå hemifrån utan hans tillstånd. Samtidigt är det han som är syndig om han inte befarar prövningar för henne. Hadîthen säger:

”Kvinnan är en blygd. När hon går ut följer Satan efter henne med blicken. Hon är närmast Allâh när hon är i sitt hem.”2

Han intalar henne att alla som ser henne blir förtjusta i henne.

En annan sak är att hon måste frukta Allâhu (subhânahu wa ta´âlâ) och se till att inte pröva männen. Måhända prövas en rättfärdig man av hennes ansikte, röst eller skratt. Måhända blir den rättfärdige och gudfruktige en förstörd syndare.

1al-Bukhârî (900) och Muslim (442).

2at-Tirmidhî (1173), Ibn Hibbân (5599) och Ibn Khuzaymah (1685). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (6690).