Var är berättarkedjan, Dahlân?

Dahlân sade:

”Det har rapporterats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I början av mitt budskap besökte jag alla stammar i samband med vallfärden. Ingen besvarade mig på ett fulare och vidrigare sätt än Banû Hanîfah.”1

För det första krävs han på hadîthens berättarkedja.

För det andra var Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb från Tamîm och inte från Banû Hanîfah.

För det tredje fordrar inte en bekräftad berättarkedja till hadîthen att alla i Banû Hanîfah är klandervärda.

1ad-Durar as-Saniyyah fîr-Radd ´alâl-Wahhâbiyyah, sid. 52.