Var alltid sysselsatta med kunskap

Jag råder er att söka kunskap från dess ursprungliga källor; Qur’ânen och Sunnah. Ta hjälp av Salafs Qur’ân-tolkningar som Ibn Djarîrs Qur’ân-tolkning, al-Baghawîs Qur’ân-tolkning, Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning och as-Sa´dîs Qur’ân-tolkning för att förstå betydelsen av Allâhs ord.

Sysselsätt er med kunskapen. Var seriösa med studierna. Handla därefter utmed denna kunskap. Ta hjälp av de erkända förklaringarna. Ni har al-Baghawîs ”Sharh-us-Sunnah”. Han förklarar vissa hadîther. at-Tirmidhî kommenterar vissa hadîther, förklara somliga domar, klargör de lärdas uttalanden och dylikt. Läs al-Bukhârîs rubriker i hans ”as-Sahîh”. De kommer att gagna er. Däri finns Fiqh. Detsamma gäller Ibn Hibbâns rubriker i hans ”as-Sahîh”. Däri finns en väldig Fiqh. Läs al-Bayhaqîs böcker.

Låt er ständiga sysselsättning vara kunskap tillsammans med kall med kunskap, bevis, belägg, vishet och fina tillrättavisningar.