Väntetiden för en oskuld, frånskild kvinna

Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/652)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
publicerad
27.02.2010

Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا
نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ
ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِن قَبْلِ أَن
تَمَسُّوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ
تَعْتَدُّونَهَا
فَمَتِّعُوهُنَّ
وَسَرِّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

”Troende! Om ni ingår
äktenskap med troende kvinnor och sedan skiljer er från dem, innan
ni ännu rört vid dem, skall ingen väntetid räknas för dem. Ge dem då
deras avskedsgåva och lös dem i godo för det äktenskapliga bandet.”
[1]

De lärda är enade om att en kvinna
som skiljs och fortfarande är oskuld inte skall gå in i någon
väntetid. I stället får hon gå och gifta sig direkt med vem
hon vill. Det enda undantaget är en kvinna vars make har dött. I detta
fall får hon vänta i fyra månader och tio dagar, även om hon
skulle vara jungfru. Detta råder det samstämmighet om.

”Ge dem då deras avskedsgåva och lös dem i godo
för det äktenskapliga bandet” – Här är avskedsgåvan allmännare än
att bara skänka den halva, bestämda bröllopsgåvan eller den särskilda,
obestämda bröllopsgåvan. I al-Bukhârîs ”as-Sahîh” berättade Sahl
bin Sa´d och Abû Usayd (radhiya Allâhu ´anhumâ):

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig
med Umaymah bint Sharâhîl. När hon kom in till honom och han sträckte
ut sin hand till henne, verkade hon ta illa åt sig. Han beordrade
då Abû Usayd att göra henne i ordning och ge henne två
vita klänningar.” [2]

Ibn ´Abbâs sade:

”Om han har nämnt bröllopsgåvan
till henne, får hon hälften. Om han inte har gjort det, ger han
henne det han kan – och det anses lösa dem i godo.”


[1] 33:49.

[2] 5255.