Vänteperioden via modern teknologi

Fråga: Vad är domen för att få reda på att man inte är gravid via modern teknologi i samband med vänteperioden?

Svar: Det är Allâh (ta´âlâ) som har föreskrivit föreskrifterna i dyrkan, äktenskapen och affärerna. Han (subhânah) har en fullkomlig kunskap om vad som har varit och kommer att vara. Han har inte föreskrivit modern teknologi för att kvinnan skall veta huruvida hon är gravid eller inte i samband med vänteperioden. Den moderna teknologin får alltså inte ersätta vänteperioden som har fastställts i Qur’ânen och Sunnah och förklarats i Fiqh-böckerna.