Vänteperiod efter missfall

Fråga: När kvinnan blev gravid, sjuknade fostret till. Det förblev i hennes mage en tid utan att hon visste om det levde eller inte. Hur går hennes vänteperiod ut?

Svar: Om fostret kommer ut med kompletta lemmar och en tydlig skepnad, är hennes vänteperiod över. Om det kommer ut utan en tydlig skepnad, är hennes vänteperiod inte över. I detta fall måste hon ha sin fullkomliga vänteperiod.