Vanställning av hår

Fråga: Vad är domen för att korta håret på vissa delar till skillnad från andra?

Svar: Det är inte tillåtet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Raka allting eller låt allting vara.”

Det är inte tillåtet att vanställa håret i form av att raka eller korta vissa delar av det till skillnad från andra.