Vänner i öknen blir oense om Qiblah

Fråga: Jag och min vän var ute i öknen. Vi blev oense om Qiblah; jag ansåg att den var mot ett håll och han ansåg att den var mot ett annat håll. Skall vi be i samling mot ett av våra val eller skall var och en be mot det håll som han anser vara korrekt?

Svar: Var och en skall be mot hållet som han har kommit fram till. De skall inte följa varandra blint.