Vänligt förhållande till Ahl-ul-Bid´ah leder samfundet till undergång

Fråga: Vi läser i vissa av Salafs böcker hur de varnade personen som satt och åt med innovatörerna. I dag hör vi hur vissa säger att man måste vara vänlig mot Ahl-ul-Bid´ah och oliktänkande som liberalerna, Râfidhah, Murdji’ah och andra. Hur avvisas denna åsikt?

Svar: Åsikten avvisar sig själv. Skall vi vara vänliga mot människor som utsätter samfundet för en fara? Om vi är vänliga mot dem, går samfundet under. Man måste sätta stopp för deras ondska, göra motstånd mot deras ondska och varna samfundet för dem efter att man har klargjort sanningen för dem. Om de accepterar den, tillkommer lov och pris Allâh. Om de inte accepterar den, måste man göra motstånd mot dem. Det är inte tillåtet att vara tyst om dem.