Vänlighet förskönar saker och ting

Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ), profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru sade:

“Det kom en grupp judar till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: “as-Sâmu ´alaykum (död med er).” Jag förstod vad de sade och utbrast: “Må döden och förbannelsen vara med er också!” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Ta det lugnt, ´Â’ishah. Allâh älskar vänlighet i alla frågor.” Jag sade: “Allâhs sändebud, hörde du inte vad de sade?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Jag sade ju: “Och med er.””

FÖRKLARING

“Allâh älskar vänlighet i alla frågor…” – Det vill säga att saker och ting resulterar från vänlighet på ett sätt som de inte gör med dess motsats. Det har också sagts att det betyder att man belönas för vänligheten vilket man i andra fall inte blir. Den första betydelsen är dock starkare.

“Må döden och förbannelsen vara med er också…” – Det är möjligt att ´Â’ishah listade ut vad de hade sagt och till följd därav fördömde hon dem och begrep att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trodde att de sade “Fred med dig…”. Således fördömde hon dem så starkt.

Det är också möjligt att hon hörde det från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket klargörs i det två hadîtherna som rapporteras av Anas och Ibn ´Umar.

Hon förbannade dem för att hon ansåg det vara tillåtet att förbanna en individuell otrogen med hänsyn till situationen och i synnerhet om personen förtjänar att straffas.

En annan anledning kan vara att hon visste att denna människoskara hörde till dem som skulle dö som otrogna.

Det framstår även att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte ville få henne att vänja sig vid ovårdat tal eller att han fördömde henne så att hon inte överdriver när hon fördömer.