Vändningarna under böneutropet

Fråga: Är det tillåtet att vända sig till höger och vänster när man säger:

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Kom till bönen”

och:

حَيَّ عَلى الْفَلاَحِ

”Kom till framgången”?

Svar: Ja. Man vänder sig om i samband med båda fraserna:

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Kom till bönen”

och:

حَيَّ عَلى الْفَلاَحِ

”Kom till framgången”.