Vänder du ryggen åt Sunnah?

Abû Dâwûd sade:

557 – Dja´far bin Musâfir berättade för oss: ´Abdullâh bin Yahyâ berättade för oss: Sa´îd bin Abî Ayyûb och al-Layth berättade för mig: Yazid bin Abî Habîb berättade för mig: Kulayb bin Dhuhl al-Hadhramî underrättade honom, från ´Ubayd bin Djabr som sade:

”En gång i Ramadhân var jag med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare Abû Basrah al-Ghifârî på en båt från Fustât. Han togs upp varefter hans lunch serverades. Han hade inte lämnat bebyggelsen förrän han hade kallat på matbordet. ”Kom närmare”, sade han. Jag sade: ”Ser du inte bebyggelsen?” Abû Basrah sade: ”Vänder du ryggen åt Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah?” Sedan började han äta.”

Hos Ahmad står det:

”… på väg till Alexandria.”

Bortsett från Kulayb bin Dhuhl är berättarkedjans män pålitliga. Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”Godkänd.”

Hadîthen intygas däremot av Dudjnah bin Khalîfahs hadîth som stärker den. Plus att det finns en annan hadîth från Anas som rapporteras med en autentisk berättarkedja1.