Vänd ryggen åt innovationer

Shaykh Djamâl bin Furayhân al-Hârithî

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 239

Det sades till Ibn Sîrîn:

Vad sägs om att berätta sagor för dina bröder?” Han sade: ”Den ende som står upp och talar inför människor är ledaren, den befallde eller idioten. Jag är varken ledare eller befalld, och jag föraktar att vara den tredje.”

Dhamrah sade:

Det sades till ath-Thawrî: ”Ska vi vara vända mot sagoberättaren?” Han sade: ”Vänd era ryggar åt innovationer.”

När Sulayman bin Mihrân al-A´mash anlände till Basrah, såg han en sagoberättare berätta sagor i moskén. Sagoberättaren sade:

al-A´mash berättade för oss, från Abû Ishâq… al-A´mash berättade för oss, från Abû Wâ’il…” al-A´mash ställde sig mitt i studiecirkeln och började rycka bort håret från armhålorna. Sagoberättaren sade: ”Skäms du inte, klerk? Vi är mitt inne i kunskap och du gör det där!?” Då sade al-A´mash: ”Det jag gör är bättre än det du gör.” Mannen sade: ”Hur kommer det sig?” al-A´mash svarade: ”Jag följer Sunnah medan du ljuger. Jag är al-A´mash och jag har aldrig berättat för dig det du nyligen har sagt.” När människorna hörde det där, lämnade de sagoberättaren till förmån för al-A´mash och sade: ”Berätta för oss, Abû Muhammad!”1

Det finns riktigt många rapporteringar i sakfrågan. Om jag hade tagit med alla skulle de dragit ut på ämnet. Hänvisa därför till böcker som ”al-Mudhakkir, wat-Tadhkîr wadh-Dhikr”, ”al-Qussâs wal-Mudhakkirîn”, ”Tahdhîr-ul-Khawâss min Akâdhîb-ul-Qussâs” och ”Târîkh-ul-Qussâs”.

1al-Hawâdith wal-Bid´a (111-112).