Vänd mot Qiblah i åkallan

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Sahîh-ul-Adab al-Mufrad, sid. 166

478/611 – Abû Hurayrah sade:

”at-Tufayl bin ´Amr ad-Dawsî kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Daws trotsar och vägrar. Be Allâh mot dem!” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vände sig mot Qiblah och tog upp händerna1 varvid människorna trodde att han skulle be mot dem. Han sade: ”Allâh! Vägled Daws och för dem hit!”

Autentisk.

1I denna hadîth finns en viktig kuriosa som gör gällande att den åkallande vänder sig mot Qiblah. Det anvisade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah som sade:

”Det enda man vänder sig mot i åkallan är det man vänder sig mot i bönen.”

Det vill säga att det inte är tillåtet att vända sig mot gravar i samband med åkallan, vilket vissa ignoranter gör i den profetiska moskén när de vänder sig mot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav och åkallar om så från långt håll. Vissa kan också ställa sig mot nymånen och åkalla. Tänk på det.