Vänd mot profetens grav i samband med åkallan

Fråga: Är det tillåtet att vara vänd mot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav i samband med åkallan?

Svar: Det är okej när man hälsar på honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vänd dig mot den och hälsa på honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är okej. Det är så man hälsar på levande och döda.

När det kommer till åkallan, så skall du inte vara vänd mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam); du skall vara vänd mot Ka´bah. Muslimernas Qiblah i bönen, tillbedjan och annan dyrkan är Ka´bah:

وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ

”Ja, var ni än befinner er, vänd era ansikten mot den.”1

12:144