Vänd inte bort ansiktet från folk

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

”Uppträd aldrig med överlägsenhet mot [andra] och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd!”1

Vänd inte bort ansiktet från folk. Behandla inte människorna arrogant. När någon talar med dig skall du vara vänd mot honom. Det är arrogant och högfärdigt att vända dig bort när någon talar med dig. Du visar ingen glädje, inget leende. Du är alltså högfärdig och högmodig. Den här versen förbjuder arrogans. Ett av dess spår är att den får den arrogante att vända bort ansiktet från människorna.

Detta är alltså ett förbud mot arrogans. Du måste vara ödmjuk inför Allâh, skapelsernas Herre. Du måste vara ödmjuk med Allâhs troende slavar. Behandla människorna med fina karaktärer. Arrogansen är mycket fördömd. Arrogansen får många människor att falla i otro. De är arroganta varpå de inte lyssnar till sändebuden (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) eller Allâhs budskap:

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

”Och när Våra budskap läses upp för [en sådan man] vänder han sig bort med överlägsen min och beter sig som om han inte hade hört, som om han varit döv på båda öronen. Låt honom veta att ett plågsamt straff [väntar honom].”2

Arrogansen hör till de största orsakerna bakom otron och förkastandet av sändebudens (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) budskap. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Högfärdighet innebär att du förkastar sanningen och ser ned på människorna.”3

Sanningen som förkastas kan vara i form av Tawhîd, men också i form av alla andra rättigheter. Om någon kommer till dig med sanningen så underkastar du dig inte den. Du förkastar den och förödmjukar den som kommer till dig med den. Du nedvärderar personen som ger dig sanningen och förkastar sanningen som han bär på.

Det är aldrig tillåtet att vara arrogant. Det är en fördömd egenskap som hatas av Allâh:

”Högmod är Mitt överplagg och väldighet är Mitt höftskynke. Den som tvistar med Mig om dem, kommer Jag att kasta i Elden.”4

I en annan rapportering står det:

”Högmod är Mitt överplagg. Den som tvistar med Mig om Mitt överplagg skall Jag krossa.”

Det vill säga förgöra honom. Var därför inte högfärdig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som har ett stoftkorns vikt av stolthet i hjärtat skall inte få träda in i paradiset.”5

Bekämpa din arrogans. Den är en vidrig egenskap som leder till otro, nedvärdering av människor och avvisning av sanning. Därför befallde den vise mannen sin son att inte vara högmodig. Var ödmjuk när folk talar med dig. Du är bara en stackare, en svag människa. Du är skapad av jord och spermier. Du tömmer tarmarna. Hur många gånger om dagen besöker du WC? Hur kan du vara arrogant? Hur kan du vara arrogant mot folk om du är på det sättet? Vem är du? Hur kan du vara arrogant mot folk om du gråter så fort du sticker dig på en törn? Så fort människan drabbas av arrogans och högmod skall hon nedvärdera sig själv och påminna sig själv om sin betydelselöshet och nullitet. Jag ser endast ned på högmodiga och lögnare. När jag ser en svag människa säger jag att hon är bättre än jag.

131:18

231:7

3Muslim (91).

4Abû Dâwûd (4090).

5Muslim (91).