Välsignad måltid innan fastan

Muslim sade:

1095 – Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: Hushaym underrättade oss, från ´Abdul-´Azîz bin Suhayb, från Anas som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ät Suhûr. Det finns sannerligen välsignelse i Suhûr.”

Hadîthen uppmanar till Suhûr. De lärda är enade om att Suhûr är rekommenderad och inte obligatorisk.

Vad beträffar dess välsignelse, så syftar den till synes på att den ger kraft och energi till fastan och därmed motiverar till fortsatt fasta på grund av lindrigare besvär. Det är den korrekta betydelsen.

Det har även sagts att välsignelsen syftar på väckningen, erinran och åkallan i en ädel tid då nåd stiger ned och åkallan och böner om förlåtelse bönhörs. Måhända tvår sig en person och ber och förblir vaken för erinran, åkallan, bönen eller förberedelse inför bönen fram till gryningen.