Vallfärdssponsor har aldrig vallfärdat själv

Fråga: Är det tillåtet för en person som har aldrig vallfärdat förr att sponsra en vallfärd å en död persons vägnar?

Svar: Det är harmlöst för personen som aldrig har vallfärdat förr att sponsra en vallfärd å någon annans vägnar. Det är alltså harmlöst att finansiera en pålitlig individs vallfärd å ens förälder, maka, broder och så vidare, ehuru sponsorn inte har vallfärdat själv. Dock är det förbjudet att vallfärda å någons vägnar om man inte har vallfärdat själv.