Vallfärdens månader för Tamattu´

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/760)

1021 – Jag hörde min fader säga:

Vallfärdens månader är Shawwâl, Dhûl-Qa´dah och tio första dagar i Dhûl-Hidjdjah. Den som utför ´Umrah under dessa månader och sedan stannar kvar för att vallfärda […] anses ha vallfärdat Tamattu´-vallfärden. I så fall ska han offra ett offerdjur bäst han kan.”