Vallfärden som profeten slutligen befallde

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/685)

921 – Jag frågade min fader om vallfärderna Qirân, Ifrâd och Tamattu´. Han svarade:

Tamattu´ var Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slutgiltiga handling.”

Det vill säga profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slutgiltiga befallning.