Vallfärden är ´Arafah

Fråga: Vad betyder profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

”Vallfärden är ´Arafah.”?

Svar: Den betyder att vallfärdens största pelare är vistelsen på ´Arafah. Den betyder inte att vallfärden bara består av ´Arafah. Vallfärden har ju fyra pelare, sju plikter och rekommendationer. Vallfärden består alltså av många handlingar. Den största är dock vistelsen på ´Arafah. Den påminner om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Tillbedjan är dyrkan.”

Det vill säga att tillbedjan är dyrkans största pelare.